Dobijanje Branded fare tarifa na Air Serbia

Dobijanje Branded fare tarifa na Air Serbia

 

Travelport je da bi agentima olakšao i ubrzao proceduru dobijanja tarifa sa prtljagom kod Air Serbia-e (blue, red, silver), uveo nove ulaze.

Dobijanje ECO BLUE tarife:

  • FQ*:BF2

Dobijanje ECO RED tarife:

  • FQ*:BF3

Dobijanje BIZ SILVER tarife:

  • FQ*:BF4

Svi ulazi se mogu koristiti i sa komandom FQBB.

Ulazi takođe služe i za dobijanje tarifa na Open Jaw putovanjima.

Pored novih, navedenih ulaza i dalje se mogu upotrebljavati postojeći grafički prikazi za dobijanje tarifa. 

Stojimo vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja. 

 

Vaš Travelport

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot Press Releases

Go to top