Poziv za webinar

Drage kolege,

 

Pozivamo vas da se pridružite webinaru u organizaciji Travelporta i njegovih partnera (IHG i Skylord Travel-a), sa početkom 8.jula 2020  u 13:00h (lokalno vreme).

Drage kolege,

 

UNITED AIRLINES / UA,  želi da obavesti sve agente o promeni njihove politike i procedure u vezi sa primenom waiver kodova. Ovo obaveštenje je namenjeno posebno BSP agencijama na prodajnim mestima van SAD-a, kada agent namerava da primeni waiver u svom PNR-u.

Otvoreno pismo

Poštovane kolege, 

 

Turistička industrija snažno je pogođena izbijanjem pandemije COVID-19.

Drage kolege,

 

BR/B7 ( EVA AIR i AIR UNI), bi želeli da podsete sve agente u vezi pravila za njihove rezervacije.

Novi CEE Itinerary je ovde!

Itenerary je besplatna Smartpoint alatka koja služi za slanje rezervacije/karte klijentima.

Page 5 of 16

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot Press Releases

Go to top